O Kancelarii
 

Nasza Kancelaria Notarialna powstała w 2000 roku, jako spółka cywilna, w której notariuszami są Ewa Bieniek i Małgorzata Wróblewska.

Razem z wykwalifikowanymi pracownikami sekretariatu zapewniamy Państwu merytoryczną i sprawną obsługę w ramach naszych kompetencji, ściśle określonych przepisami prawa. Udzielamy Stronom nieodpłatnie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i pouczeń.

Jesteśmy notariuszami z długoletnim doświadczeniem zawodowym co sprawia, że wykonujemy nasze zadania z zachowaniem całkowitej bezstronności wobec uczestników czynności notarialnych i z należytą starannością.

Nie tylko jako notariusze, ale również jako osoby zaufania publicznego a zarazem funkcjonariusze publiczni stoimy na straży pewności obrotu gospodarczego oraz bezpieczeństwa Państwa interesów.

Wykonując zawód notariusza zobowiązane jesteśmy do zachowania tajemnicy zawodowej co do wszystkich okoliczności o jakich powzięłyśmy informację w trakcie wykonywania czynności notarialnych.

Od stycznia 2009 roku nasza Kancelaria ma siedzibę w Dzielnicy Wola, przy ul. Okopowej 56 lok. 3 w Warszawie (u zbiegu z ulicą Anielewicza), w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego „Klif”.

Taka lokalizacji, w pobliżu ścisłego centrum Warszawy oraz dużego parkingu, zapewnia naszym Klientom łatwą komunikację. 

(dla informacji podajemy nasz poprzedni adres: ul. Powstańców Śląskich 70, Dzielnica Bemowo, Warszawa).

W przypadkach uzasadnionych potrzebami Stron czynności notarialne wykonujemy poza siedzibą Kancelarii, w Państwa miejscu zamieszkania lub biurze.

notariusz warszawa bieniek wróblewska

Małgorzata Wróblewska

Notariusz

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie,  aplikację notarialną odbywała w Sądzie Rejonowym w Lublinie , w roku 1993 otrzymała nominację na asesora notarialnego, a w kwietniu 1996 roku otrzymała nominację na notariusza.

W latach 1996 – 2000 prowadziła kancelarię notarialną w Opolu Lubelskim, a od 2000 roku wraz z Ewą Bieniek prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie.

Ewa Bieniek

Notariusz

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1991-2000 r. pełniła funkcję Prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nominację na notariusza otrzymała w 2000 roku i zawód ten wykonuje prowadząc Kancelarią Notarialną w formie spółki cywilnej z notariusz Małgorzatą Wróblewską. 

 


Nasz samorząd notarialny

Jako Notariusze prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie jesteśmy członkami Izby Notarialnej w Warszawie (adres: ul. Karwińska 3 02-639 Warszawa).